Sex homosexuell tourism bordeller i warszawa

I genomsnitt erhöll varje deltagare kuponger till ett värde av totalt dollar ca. Efter 14 veckor hade 43 procent av de som tillhörde grupp tre slutat röka marijuana, jämfört med 40 procent för de som enbart fick kuponger och 30 procent för de som enbart fick kognitiv terapi. Studien publiceras i aprilutgåvan av The Journal of Clinical and Consulting Psychology , som kommer att finns på Internet inom kort.

Får man tro den italienska tidningen La Stampa så är den nyligen gripne maffiabossens, Bernardo Provenzano, efterträdare utsedd. Denaro, som också varit på rymmen, närmare bestämt i tretton år, kommer från Trapani på västra Sicilien och betraktas som en playboygubbe, dvs sex kilo guld runt halsen, Rolexklocka, BMW eller annat lämpligt potensförhöjande fordon garnerat med ett gäng bimbos. Vill du hälsa på hos Provenzano?

Följ då med på Arresto Provenzano, il blitz della polizia Torgny Peterson. Men i England handlar det inte om rökfria anstalter. Där handlar det om avslöjandet att 1. Det är till och med så illa att inrikesministeriet inte har säker information om vilka brott av fångarna satt inne för och samma ministerium har heller ingen information om hur många av dessa som återfallit i brott. Lär dig mer om svensk kriminalvård. Är du intresserad av juridik kan det vara värt att göra ett besök på webbplatsen Lagen.

Islands radio, RÚV, rapporterar att problemen med penningtvätt på Island ökar i allt snabbare takt. Uppskattningar nämner belopp på tiotals miljoner isländska kronor. För närvarande ser det isländska parlamentet, Althingi , över gällande lagstiftning.

Isländsk lagstiftning om penningtvätt Läs också Sverige är ett bra land för penningtvätt?! Penningtvätt och finansiell brottslighet i Östersjöområdet Torgny Peterson. Polisen får större möjligheter att be Försvarsmakten om hjälp för att bekämpa terrorism. Majoriteten i justitieutskottet ställde sig på tisdagen bakom regeringens förslag.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att uppgiften att bekämpa brott även i fortsättningen ska vara en rent polisiär angelägenhet och säger därför nej till förslaget. Förslaget betyder att resurser från Försvarsmakten ska kunna sättas in för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot terroristbrott.

Försvarsmakten ska då alltid ledas av polisen. Polisen har och ska även fortsätta att ha huvudansvaret för att bekämpa terrorism i Sverige. Men justitieutskottet håller med regeringen om att samhället bör använda de samlade resurserna hos både polisen och Försvarsmakten på ett effektivt sätt för att bekämpa terrorism. Terroristangrepp från luften eller till sjöss  Rikspolisstyrelsen ska kunna be Försvarsmakten om hjälp med insatser som kan innebära våld eller tvång mot enskilda personer.

Polisen ska få göra det bara om man själv inte har sådana särskilda resurser som behövs. Det kan handla om att ingripa mot terroristangrepp från luften eller till sjöss. Polisen kommer som huvudregel att kunna be Försvarsmakten om hjälp bara om regeringen först har sagt ja till det.

I vissa situationer ska polisen inte behöva regeringens godkännande. Det gäller brådskande fall som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juli V och mp reserverar sig Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att terrorism är brottsliga handlingar, inte krigshandlingar, och därför ska bekämpas inom ramen för det öppna, civila samhället.

Polisen bör därför även fortsättningsvis ha våldsmonopol i samhället. Partierna ser en fara i att sammanblanda polisens och militärens roller i samhället och vill i stället att polisens egna resurser för att förhindra terroristhandlingar ska bli bättre. Partierna säger därför i en gemensam reservation nej till regeringens förslag.

Planerad dag för debatt och beslut Debatt fredag 5 maj och Beslut onsdag10 maj Debatten sänds via webb-tv. JuU17 Stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Idag lanserade den katolska organisationen Crosscare i Dublin en ny mobiltelefonbaserad tjänst där ungdomar som erbjuds narkotika kan få omedelbar information om effekterna och var de kan få ytterligare information genom att skicka ett sms-meddelande med namnet på drogen till Crosscare.

Frågor alltifrån vart jag skall vända mig, hur jag ansöker om bistånd till om jag kan bli skyldig att betala tillbaka och hur jag överklagar ett beslut finns nu i elva broschyrer, på svenska, lättläst svenska och nio andra språk. Den svenska versionen hittar du här. Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd, lättläst För övriga språk, använd länkarna: Metadonbehandling i genomsnitt 6,6 år Registret över patienter som fick metadonbehandling lades ner i och med utgången av när regleringen av vilka som kunde få behandlingen ändrades.

Registret kom till och har nu överlämnats till Riksarkivet. En sammanställning av statistiska data har gjorts. Där kan man se att den genomsnittliga behandlingstiden var 6,6 år, längre för kvinnor.

Vid nedläggningen fanns patienter i sex olika program. Genomsnittsåldern var 44 år. Behandling mot opiatmissbruk kom föreskrifter och allmänna råd för behandling av opiatberoende med läkemedel. Nu finns en handbok som stöd för dem som arbetar med missbrukarvård. Kommittén har haft i uppdrag att dels undersöka omfattningen av brott mot förtroendevalda och diskutera den demokratiska problematiken kring förekomsten av sådana brott, dels se över det straffrättsliga skyddet för förtroendevalda och undersöka vilket stöd och vilken hjälp som erbjuds förtroendevalda som utsätts för brott.

Jakten på makten, SOU I så fall ska du skaffa Game Monitor. Game Monitor är ett datorprogram som håller reda på hur mycket tid som spenderas i olika datorprogram per dag. När användartiden gått ut avslutas dessa datorprogram automatiskt. Programmet är i första hand tänkt att hjälpa föräldrar att komma överens med barnen om hur mycket tid de ska tillbringa vid datorn.

Du hittar mer information här. Kanske skulle holländska myndigheter kunna dra nytta av ett studiebesök hos det brittiska rättsväsendet. Enligt en rapport från det holländska justitieministeriet, levererad till det holländska parlamentet, minskar antalet så kallade coffee shops i Holland. Antalet tätorter med åtminstone en coffee shop minskade från till , vilket innebär att det finns minst en coffee shop i 22 procent av alla holländska tätorter.

Inte undra på att antalet personer som söker hjälp för cannabisrelaterade problem ökar år från år. Coffee shops i Holland är föremål för inspektioner från lokala myndigheter, men en tredjedel av de tätorter som har coffee shops har inga specifika regler för vad som ska hända om en coffee shop bryter mot de regler som gäller.

Formella varningar och stängning under en viss period är de vanligaste konsekvenserna för de coffee shops som inte följer reglerna. Att en coffee shop stängs definitivt är mycket ovanligt. Enligt justitieminister Donner håller sig de flesta coffee shops till reglerna. Enligt justitieminister Piet Hein Donner uppskattas den årliga omsättningen hos alla coffee shops uppgå till mellan och miljoner euro mellan cirka 1,9 och 2,6 miljarder svenska kronor.

Inte undra på att det finns många, som av olika skäl, är beredda att gå över lik för att försvara den här sortens knarkhantering. Flera av de som driver coffee shops har ett kriminellt förflutet. Speciellt tydligt är detta i två städer. I Amsterdam har 78 procent av de som driver coffee shops ett kriminellt förflutet enligt rapporten och i Venlo, på gränsen till Tyskland, är hela 83 procent kriminellt belastade.

Holländska cannabisanvändare väljer uppenbarligen att i allt större utsträcknng odla sin egen marijuana att döma av antalet butiker som säljer frön för ändamålet. Nätverket Vileda i Västernorrland vill ta tillvara och samordna alla goda krafter i arbetet mot en ökad droganvändning och en liberalare attityd till narkotika och andra droger. Nätverket Vileda består av ca 70 organisationer, enheter inom kommuner, företag som arbetar med missbruk samt Vägverket och Tullverket i länet.

Dessutom ett antal enskilda medlemmar. Nätverket Vileda har skrivit remissvar på regeringens tidigare sprutförslag, skrivit debattartiklar, hållit torgmöten och i samarbete med KRIS samlat in namn mot förslaget. Nätverket Vileda kommer att skicka representanter till Riksdagsdebatten den 26 april där även namninsamlingen kommer att överlämnas.

Vi kommer att göra ett sista desperat försök att få riksdagsledamöterna att besinna sig genom att dela ut flygblad som avslutas med Nätverket Viledas uppmaning. Namninsamlingen kommer att överlämnas av Lena Adelsohn-Liljeroth M som har varit drivande i Moderaternas motstånd mot sprutbytesförslaget.

Delegationen kommer att dela ut flygblad utanför Riksdagshuset i god tid före kl 9 då debatten börjar. Det har inte gått att vetenskapligt bevisa att sprutbyten i Skåne skyddar mot smitta sprutbyten anses förebygga livsfarliga sjukdomar.

Att underlätta fortsatt missbruk är att utsätta dem för livsfara. Sprutbytesverksamhet ger kontakt med narkomaner, anser Fries. Det är lätt att få kontakt med narkomaner om det finns resurser till uppsökande verksamhet. Kontakten i Skåne har inte lett till drogfria narkomaner.

Samhällets inställning till droger påverkar missbruksutvecklingen. Kanske har sprutbytesverksamheten i Skåne bidragit till att narkotikamissbruket har ökat mer där än i övriga landet. Sprutbyten och ersättningsdroger sprider uppgivenhet bland missbrukare och anhöriga.

Sprutbyten uppmanar till brott. Det är olagligt att använda narkotika Sprutbytesprogram och subutex- och metadonprogram i andra länder visar att det är omöjligt att ha små välkontrollerade projekt. En lavinartad ökning gör att de tänkta positiva insatserna blir omöjliga.

Vi vill ha kvar den restriktiva narkotikapolitiken och kräver mer resurser för att söka upp, motivera och behandla narkomaner. Satsa på rehabilitering — inte på långvård!

Inger Paulsson 12 Hur påverkar dagens narkotikalagstiftning arbetet mot kat? Det är huvudfrågan när Noll Tolerans mot kat och Rinkebymottagningen anordnar seminarium i Rinkeby inom Katnätverket Trestad.

BoCentrum, Degerbygränd 2 i Rinkeby. Rapporten talar klartext och konstaterar att arbetet för att komma tillrätta med människosmuggling försvåras på grund av bristfällig information, vilket i sin tur beror på vissa länders ovilja att erkänna att problemet förekommer i länderna.

Avsaknaden av pålitliga globala data, av det slag som UNODC varje år sammanställer beträffande den illegala narkotikahandeln, gör det svårare för såväl regeringar som internationella organisationer att bekämpa människohandeln på ett effektivt sätt. Bristen på systematisk rapportering från myndigheterna är ett verkligt problem. Regeringarna måste anstränga sig mer. Att minska efterfrågan , oavsett om det handlar om billiga varor tillverkade på dåliga arbetsplatser, billiga artiklar tillverkade av människor på lantgårdar eller i gruvor eller tjänster som erbjuds av sexslavar.

Att rikta in arbetet mot kriminella individer som utnyttjar sårbarheten hos människor som försöker fly från fattigdom, arbetslöshet, hunger och förtryck. Att skydda offren för människohandel , speciellt kvinnor och barn. Antonio Maria Costa konstaterar, helt korrekt, att människosmugglare drar nytta av svaga polisiära insatser och uselt internationellt samarbete.

Det låga antalet fällande domar för kriminella som ägnar sig åt människosmuggling är ett allvarligt problem som måste åtgärdas. En human och förnuftig behandling är inte bara en moralisk nödvändighet, det ökar också sannolikheten att offren kommer över sin fullt förståeliga rädsla och vågar vittna mot sina förövare.

Av rapporten framgår att det ofta är organiserade multinationella, kriminella organisationer som ligger bakom människosmugglingen. Bilagor till rapporten hittar du här. Tio företrädare för antidrogorganisationer uppmanar i ett brev till samtliga riksdagsledamöter att de ska rösta efter sitt samvete och inte efter partilinjen när de den här veckan tar ställning till regeringens förslag om att göra sprututbyte lagligt i hela Sverige.

Inom den närmaste tiden kommer Riksdagen att avgöra om det ska bli lagligt att dela ut sprutor till narkomaner i hela Sverige. Denna fråga har debatterats ingående under många år i vårt land. Vi vill peka på att varje riksdagsledamot har ett personligt ansvar och vi vet att detta är en etisk svår och väldigt laddad fråga som har skapat splittring inom nästan alla partier.

Därför borde partierna uppmana till fri röstning i denna fråga, det vill säga att varje riksdagsledamot ska rösta efter sitt eget samvete istället för att följa partilinjen. Här är de fyra argument vi anser är de viktigaste mot att införa sprututbyte i Sverige. Sprutorna skyddar inte mot HIV Vare sig Socialstyrelsens utvärderingar eller den internationella forskningen ger stöd för att sprututbyte i sig skyddar mot HIV-smitta bland injektionsnarkomaner.

Sprututbyte leder inte vidare till narkomanvård. Sprututbytesprogrammen i Malmö och Lund har inte visat att deras verksamhet leder till att missbrukarna slussas vidare till vård. Internationella erfarenheter ger samma besked. Sprututbyte räddar inte liv. I Sverige har Skåne de högsta narkotikarelaterade dödstalen trots att man där delat ut sprutor i snart 20 år.

I Göteborg, där man inte delar ut sprutor, är dödligheten inte ens hälften så stor. Regeringen tar stöd av legaliseringsivrare Som stöd för sitt sprutpositiva förslag hänvisar folkhälsominister Morgan Johansson - i ett svar i Riksdagen den 25 maj till Chatrine Pålsson kd - till en rapport utgiven av WHO, skriven av Alex Wodak.

Han är läkare i Australien och arbetar mot FN: Han har inrättat sprutrum och förespråkar att läkare ska skriva ut heroin till sina missbrukande patienter. Införandet av sprututbyte är i bästa fall detsamma som en icke-insats mot HIV-spridning bland narkotikamissbrukare. I sämsta fall är det början till en uppluckring av den restriktiva narkotikapolitiken. I vårt grannland Norge har man i det närmaste gett upp kampen mot narkotikan. Efter många års sprututdelning har man nyligen i Oslo inrättat så kallade sprutrum där missbrukarna kan få hjälp att inta narkotika.

Vi är oroade över att Sverige ska gå samma dystra öde till mötes. Vi anser att narkotikamissbrukarna istället för sprutor borde få hjälp att sluta missbruka narkotika! Marijuanarökare riskerar att drabbas av lungsjukdomar 20 år tidigare än rökare av vanliga cigaretter Ny forskning från Alfred Hospital i Melbourne, Australien visar att personer som röker marijuana riskerar att drabbas av lungsjukdomar upp till 20 år tidigare än rökare av vanliga cigaretter.

Därmed ingalunda sagt att cigarettrökning i något avseende skulle vara nyttigt. Den aktuella studien visar att patienternas symtom varierar från andnöd till infektioner och att problemen kan uppstå redan i årsåldern.

Enligt professor Matthew Naughton finns det flera skäl till varför problemen börjar så tidigt, varav ett skäl är det sätt på vilket marijuana röks.

När man röker en cigarett drar man in röken på ett annat sätt än med marijuana, där det är vanligt med maximalt kraftiga indragningar och att man sedan håller kvar röken i kanske 20 till 30 sekunder. Med tanke på de sorters kemikalier och svampar som kan förekomma i marijuana så är det inte ägnat att förvåna att marijuanarökarna riskerar tidiga lungproblem. Två schweiziska forskare, Christian Lüscher och Camillar Bellone vid medicinska fakulteten vid universitetet i Genève UNIGE , har gjort upptäckter som på sikt kan komma att öka kunskapen om och åtgärder mot kokainmissbruk.

Du kan läsa mer i aprilnumret av Nature Neuroscience. Horor och huliganer kan få det tufft under fotbolls-VM. Om vi i jämlikhetens namn börjar med anti-fotbollsmännen, dvs huliganerna, så kan det förhoppningsvis bli relativt god kontroll på dylika före och under fotbolls-VM. Tyska regeringen rapporterar nu att tjänstgörande poliser från utlandet kommer att finnas på plats för att försöka stävja huliganernas våldsamheter.

Upp till 20 poliser kommer från vardera Tjeckien, Schweiz, Österrike och Italien. Portugal, Sverige, Belgien och Spanien skickar vardera tio poliser och Luxemburg fem. Utöver dessa kommer också ett antal nationer att sända sambandsmän. Enligt information från den tyska regeringen kommer alla utländska poliser att tjänstgöra i respektive lands uniformer men stå under tyskt befäl.

Får justitieminister Bodström som han vill så kommer det att bli svårt för horor och harar att tjäna pengar i samband med fotbolls-VM i Tyskland i sommar. Förhoppningsvis lyckas han övertyga sina kollegor i andra EU-länder om att hitta möjligheter att begränsa de skador som bordellindustrin med all säkerhet annars skulle bidra till under VM. Spågummor i flera länder i Europa har uttryckt stor oro för vilka konsekvenser en växande bordellindustri skulle få.

Förslaget om VM-bojkott hotar männens identitet Torgny Peterson. Efter 40 år av felaktiga råd och rekommendationer har WHO Världshälsoorganisationen insett och medgett att man gett felaktig information om amning.

Nu gäller det att se till att det inte tar ytterligare 40 år innan WHO inser och medger att massdistribution av metadon, kommunala knarkarstugor och regeringsheroin till heroinister är kontraproduktivt om man på allvar säger sig vilja bekämpa narkotikarelaterade problem. På torsdag redovisar Shire försäljningsresultaten från första kvartalet i år. Uppskattningar hävdar att inkomsterna kommer att öka med 21 procent till miljoner dollar strax över 3 miljarder kronor.

Beträffande ADHD-medicinen Adderall uppskattas ökningen till 26 procent, till miljoner dollar 1,38 miljarder kronor. Strålande tider sålunda när det gäller försäljningen av ADHD-medicin. Du kan läsa mer om Shires förväntade resultatredovisning här. Pete Doherty har varit aktuell i tabloidpressen i flera veckor nu — karl´n knarkar, åker fast, klarar sig undan fängelse, knarkar igen osv.

I förra veckan var han uppe i domstol i London för sina senaste knarkbravader. Han undkom med nöd och näppe ett fängelsestraff. Bara några timmar senare var det dags igen. Mer knark, nytt gripande. Det borde vara hög tid att se till att Doherty får rejäl hjälp med sitt missbruk — i bästa fall mot hans vilja, men kanske slipper han ta itu med sig själv den här gången också eftersom han nu högtidligen meddelat att han vill göra en spelning på Penton-fängelset i London.

Skulle en sådan spelning gå bra kan han tänka sig att besöka fler fängelser. Nej du, Doherty — för var dag som går blir du mer och mer av en patetisk tönt — dags för generalskärpning. Om du nu nödvändigtvis ska in på kåken så bör det vara för att du under en längre eller kortare vistelse där eventuellt kan få möjlighet till viss eftertanke.

Återstår att se vilka möjligheter domstolen tycker du ska ha att besöka fängelset efter de senaste knarkbravaderna. Samtidigt har antalet närpoliser minskat i 2 av 3 närpolisområden de senaste tre åren. Det visar en färsk undersökning bland av landets närpolischefer som Polisförbundet nu presenterar. Det finns i dagsläget ingenting som tyder på att närpolisverksamheten kommer att fungera. Trots regeringens satsning på nya poliser varje år är det alldeles för få av dem som arbetar med närpolisarbete.

Orsaken är Rikspolisstyrelsen och polismyndigheternas olika projekt som gör att vi går allt längre ifrån närpolistanken.

Ett exempel är den nyligen presenterade trafikstrategi som innebär att alla poliser i yttre tjänst ska arbeta med trafikbrott. Det naturliga vore istället att skapa en ny medborgarnära polisverksamhet, som redan från start, får reella möjligheter att verka.

Enligt närpolischeferna i undersökningen har man stängt ned en närpolisstation i var femte närpolisområde de senaste tre åren. Konsekvenserna blir att polisens utryckningstider förlängs, färre tips kommer in från medborgare samtidigt som det blir svårare med kartläggning och kraftsamling mot den lokala brottsligheten.

I förlängningen klaras färre brott upp samtidigt som polisens naturliga koppling till det lokala samhället försvinner. Finns det inte utrymme för ett eget polishus kan stationen samlokaliseras med socialtjänsten eller placeras i kommunhuset. Undersökningen i korthet Endast 24 procent av närpolischeferna, som har ett utsatt bostadsområde inom sitt närpolisområde, anser att de har möjlighet at göra ett bra jobb. För att poliserna i framtiden ska ha möjlighet att göra ett bättre jobb efterlyser de att det traditionella närpolisarbetet prioriteras, att de får arbeta mer brottsförebyggande, att samverkan med skolor och myndigheter prioriteras, att en föryngring av poliskåren sker samt att de får möjlighet att fokusera på uthålliga och riktade insatser.

De poliser som anser att polisyrket inte motsvarar den bild de fick under rekryteringen anser att de fått en romantiserad och inte verklighetsförankrad bild. Var fjärde närpolischef tror att allmänheten upplever närpolisarbetet som ganska negativt.

Inom 64 procent av närpolisområdena har antalet närpoliser minskat de senaste tre åren. Undersökningen genomfördes per telefon av Exquiro Market Research i april  Läs hela rapporten Polisens arbete i utsatta bostadsområden Läs också. Vid läsning av texter av nedanstående personer kan följande citat från en konferens vid Harvard Law School den 21 maj vara av visst intresse.

The real aim is the legalization of all drugs. Onsdag den 26 april kl. Du kan följa riksdagsarbetet i 24 Direkt eller SVT2 med början klockan Här följer en sammanfattning: JuSoU1 Justitieutskottet och socialutskottet har under innevarande valperiod bedrivit ett gemensamt arbete på narkotikaområdet. Utskotten har följt det arbete som utförts inom ramen för regeringens narkotikahandlingsplan och i Mobilisering mot narkotika samt gjort ett antal studiebesök och anordnat utfrågningar för att inhämta de senaste kunskaperna på området.

Utskottet har uteslutande positiva erfarenheter av detta samarbete. Det sammansatta justitie- och socialutskottet konstituerade sig den 9 februari I samband med propositionen behandlas 14 motionsyrkanden rörande narkotikafrågor som väckts med anledning av propositionen.

I betänkandet behandlas även ett stort antal motionsyrkanden rörande olika narkotikafrågor från de allmänna motionstiderna Slutligen föreslår utskottet att resultatskrivelsen läggs till handlingarna.

Utskottet anser att en motion om en vetenskaplig utvärdering av sprututbyte bör bifallas av riksdagen. Utskottet föreslår vidare att tre motionsyrkanden bör bifallas av riksdagen, varav två delvis, om att det får ankomma på regeringen att i samtal med sjukvårdshuvudmännen eller på annat lämpligt sätt tillse att det finns ett tillräckligt antal särskilda avgiftningsplatser för kvinnor.

I övrigt föreslår utskottet att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden i huvudsak med hänvisning till de nu antagna förslagen, pågående beredningsarbete och tidigare behandling. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli I ärendet föreligger 41 reservationer m, fp, kd, v, c och 5 särskilda yttranden m, fp, kd, v, c, mp. Åtgärderna har vidtagits efter att kyrkogårdsarbetare har hittat mängder av sprutor och nålar på stan´s kyrkogårdar.

Hur som haver — St Cuthbert´s och Canongate-kyrkogårdarna har redan fått nymodigheterna uppsatta, och visar det sig att experimentet, som ska utvärderas, blir framgångsrikt kommer det att utökas. Med hjälp av vilken vetenskap kyrkogårdsprojektet ska utvärderas är inte klart i skrivande stund.

Edinburgh erbjuder sprututbyte men man tvingas nu dessvärre konstatera att det är mycket av sprutor och mindre av byte. En företrädare för Action on Alcohol and Drugs i Edinburgh säger till 'The Scotsman' att papperskorgarna töms mycket regelbundet -  om det nu kan vara till tröst för någon. Expressen rapporterar idag att té med knark säljs i Sverige.

Livsmedel får inte innehålla narkotika. I Danmark handlar det om ett isté C-ice, som orsakat huvudbry. Också det danska Läkemedelsverket har tittat på frågan och summan av den danska kardemumman är egentligen att innehåller téet cannabis är det olagligt och skulle det nu i själva verket inte innehålla cannabis så är det frågan om falsk varudeklaration.

I ett uttalande igår säger det amerikanska läkemedelsverket FDA U. Food and Drug Administration nej till marijuana som medicin. I uttalandet säger FDA: Det har framframförts påståenden att rökning av marijuana har ett värde vid behandling av olika medicinska tillstånd.

Somliga har hävdat att marijuana är en säker och effektiv medicin och att den borde göras tillgänglig efter rekommendation av läkare för människor som lider av ett antal krämpor, fastän den [marijuana] inte är ett godkänt läkemedel.

Vidare finns det idag solida kunskaper om att rökning av marijuana är skadligt. Det finns alternativa läkemedel, godkända av FDA, för behandling av många av de tillstånd som rökning av marijuana föreslås för. FDA är den enda federala myndighet som godkänner att läkemedel är säkra och effektiva för avsedda indikationer. Om en medicin ska marknadsföras så är disciplinerade, systematiska, vetenskapligt genomförda försök det bästa sättet att erhålla data för att garantera att medicinen är säker och effektiv när den används på föreskrivet sätt.

Försök att förbigå FDA: FDA har inte godkänt rökning av marijuana för något [sjukdoms]tillstånd eller någon sjukdomsindikation. Ett ökande antal delstater har antagit omröstningar eller lagstiftningsåtgärder för att göra rökning av marijuana tillgängligt efter läkares rekommendation, för ett antal medicinska tillstånd. Sådana åtgärder  står i strid med ansträngningar att garantera att läkemedel genomgår den rigorösa vetenskapliga granskning som FDA: Följaktligen stödjer inte FDA, i egenskap av ansvarig federal myndighet för granskning av läkemedlens säkerhet och effektivitet, DEA som federal myndighet ansvarig för verkställigheten av CSA och ONDCP Office of National Drug Control Policy som federal samordnare av narkotikakontrollpolitiken, bruket av rökning av marijuana för medicinska ändamål.

Igår redovisade läkemedelsbolaget Eli Lilly sina försäljningssiffror. Försäljningen för första kvartalet i år ökade med sex procent till 3,72 miljarder dollar cirka 28 miljarder.

Försäljningen av ADHD-medicinen Strattera gick lysande och ökade med 27 procent till ,2 miljoner dollar cirka 1,15 miljarder. Du kan läsa mer här. Rapporten, som i år omfattar sidor, finns inte på svenska men som en service åt läsarna på ReageraMera har jag översatt de delar som kan vara av primärt intresse för en skandinavisk läsare.

Det har nu blivit uppenbart att den internationella drogkontrollens problem är bland det mest komplexa världen ställs inför idag och att de inte kan hanteras med ytliga åtgärder. Detsamma gäller för den alternativa utveckling som styrelsen valt att granska i det första kapitlet i årets rapport.

Den utgick från förutsättningen att illegala grödor, särskilt opiumvallmo och koka, kunde ersättas med legala grödor som skulle ge odlarna liknande eller till och med högre inkomster. Enligt den här enkla modellen skulle därefter odling av illegala grödor inte välkomnas, vilket skulle reducera tillgången på råmaterial och, i slutändan, reducera drogmissbruk.

Tyvärr har erfarenheten visat att ett sådant smalt och mekaniskt synsätt inte har varit speciellt effektivt även om det funnits exempel på framgångsrik alternativ utveckling, även om den varit något isolerad. I praktiken har försök med ersättningsgrödor visat att det är mer komplext än man förutsett från början att stoppa den illegala odlingen av grödor ur vilka droger produceras och att uppmuntra odling av andra grödor.

Vi vet nu att sådana program bara kan bli framgångsrika om de som odlar dessa grödor har ett ekonomiskt och praktiskt genomförbart alternativ till illegal odling och att detta måste kombineras med polisiära insatser och drogpreventiva aktiviteter. Vidare kommer sådana åtgärder bara att bli praktiskt genomförbara om de uppfattas och genomförs i långsiktiga processer. Målet att förhindra, och på sikt, eliminera den illegala odlingen av växter från vilka droger produceras kan bara uppnås i samband med hållbara ansträngningar för utveckling och inom ramen för en heltäckande och permanent lösning av problemet med illegala droger.

Alternativ utveckling handlar sålunda om att presentera holistiska, legala alternativ för de människor vars enda val till levebröd hittills varit den illegala droghandeln. Det är värt att notera att alternativ utveckling, fram tills nu, till största delen har fokuserat på odlarna av opiumvallmo och koka och försummat det faktum att många odlare av cannabis på olika håll i världen befinner sig i liknande situationer.

På samma sätt som missbruk av opiater och kokain kan inte det tilltagande missbruket av cannabis lösas utan att man också tar sig an en annan sida av ekvationen, tillgången, som också kräver hållbara alternativa utvecklingsprogram. Men som jag ser det måste begreppet alternativ utveckling utvecklas ännu mer, bortom gränserna för de landsbygdssamhällen som odlar illegala grödor. Det verkar troligt att vi kan åstadkomma en betydelsefull förändring av världens drogproblem endast om alternativ utveckling inkluderar fler aspekter, som behoven hos de många andra grupper som är involverade i drogmissbruk.

Så finns det till exempel många grupper i världens städer och storstäder som har sådana svårigheter med drogproblem att de förtjänar vår omedelbara uppmärksamhet och omedelbart agerande. Även om dessa grupper inte finns i avlägsna bergsområden så är de likväl isolerade och ibland till och med mer marginaliserade än de befolkningsgrupper som finns där de illegala grödorna odlas. Kopplingarna mellan drogmissbruk, brist på det mesta, arbetslöshet och vissa sorters kriminellt beteende är välkända.

Inget av dessa, var och en för sig eller tillsammans, orsakar drogmissbruk mer än att drogmissbruk är det enda skälet till brottslighet, fattigdom och arbetslöshet. Emellertid existerar dessa skadliga villkor och beteenden samtidigt och förstärker varandra. I en sådan miljö, och med riklig tillgång på droger, kan en kriminell livsstil tillsammans med drogmissbruk vara enklare och mer attraktiv än lagliga aktiviteter.

Vi föreslår därför att principerna för alternativ utveckling, i dess vidaste bemärkelse, ska tillämpas i socialt marginaliserade stadsmiljöer liksom i de avlägsna landsbygdsmiljöer dit tidigare insatser har fokuserats.

Detta kommer att kräva hållbara och heltäckande insatser för att bearbeta social utsatthet och för att utveckla alternativa, legala sysselsättningar och livsstilar. En bredare tillämpning av alternativ utveckling både på landbygden och i städerna kommer att ge större utdelning än om den bara tillämpas i endera av dessa områden på grund av den symbiotiska naturen i sambandet mellan tillgång och efterfrågan på droger.

Såväl bönder på landet som socialt marginaliserade stadsbor behöver och är berättigade till möjligheten att förtjäna ett lagligt levebröd och vi måste göra nya försök att nå alla och sträva efter att skapa miljöer som bidrar mindre till produktion och missbruk av droger. Detta är inga enkla lösningar. Den enkla sanningen är emellertid att det inte finns några enkla lösningar för den internationella drogkontrollen.

Eftersom det rör sig om flera sidor skickar jag inte ut översättningarna automatiskt. Följande delar finns i översättning: Översikt av drogsituationen i Europa Missbruk av Internet Smuggling av droger via post Är du intresserad av någon av översättningarna skickar du ett meddelande till reageramera gmail.

Du får sedan materialet med vändande e-post. Rapporten behandlar olika aspekter av organiserad brottslighet och jag har valt att översätta den del som handlar om narkotikahandeln i Europa. Det internationella systemet för drogkontroll är baserat på FN: Missbruk av dessa substanser — i första hand opiater inklusive heroin , cannabis, kokain och crack och amfetaminliknande preparat inklusive ecstasy, amfetamin och andra syntetiska ämnen — utgör ett omfattande globalt problem.

De flesta missbrukarna bor i utvecklingsländer. Etniska albanska kriminella grupper är enligt uppgift ansvariga för en stor del av distributionen av heroin i Europa.

Spanien och Nederländerna betraktas som de främsta inkörsportarna för kokainet. Produktionen av cannabis är spridd över mer än länder i världen. Albanien och Nederländerna förefaller vara de huvudsakliga producenterna i Europa. Beträffande amfetaminliknande preparat är Kina, Myanmar och Filippinerna de huvudsakliga ursprungsländerna medan den europeiska produktionen av metamfetamin verkar vara koncentrerad till Tjeckien.

De huvudsakliga ursprungsländerna för amfetaminet i världen är länder i Europa, särskilt Nederländerna, Polen, Belgien och Litauen. Nederländerna är den främsta källan för ecstasy i världen. Aktuella rapporter och data pekar på följande trender och problem: Som nämnts i förra årets rapport beträffande köpkraft och antal användare av narkotika — inte bara i Västeuropa utan nu också i Central- och Östeuropa — så är Europa förmodligen den mest inkomstbringande marknaden i hela världen o        Europa är det område som har den högsta förekomsten av heroinister i hela världen.

Prevalensen är mycket hög i Östeuropa 0. Av dessa är mellan Kokainsmuggling utförs av tyskar och i ökande grad av nigerianska och italienska grupper. Det mesta kokainet [inom Europa] skickas [vidare] från Nederländerna. Turkiska grupper dominerar handeln med heroin.

Handeln med amfetaminliknande preparat har minskat jämfört med tidigare år. Näst efter spanjorer och colombianer är marockaner nu den tredje största gruppen bland narkotikasmugglarna. Merparten av heroinet når Storbritannien med hjälp av turkiska kriminella organisationer, verksamma i Nederländerna och Storbritannien.

Kokain smugglas till Storbritannien från Spanien och Nederländerna, och amfetaminliknande preparat främst från Belgien och Nederländerna. I Storbritannien är ett antal grupper britter, turkar, afrikaner, asiater, sydosteuropéer involverade i distributionen av narkotika.

Heroin transporteras för det mesta med lastbilar till Albanien från Turkiet och sedan vidare från Albanien till Italien och Grekland. Heroin smugglas främst från Kosovo till Serbien och lokala marknader och för transit till Västeuropa, medan amfetaminliknande preparat smugglas i motsatt riktning från Nederländerna via Ungern och Kroatien till Serbien varifrån det smugglas vidare till Bulgarien och Turkiet, ibland i utbyte mot heroin. Siffror över beslag bekräftar gjorda antaganden om drogmarknader, huvudsakliga smugglingsrutter och den roll som organiserade kriminella grupper och nätverk spelar.

Tidigare var odlingen av opiumvallmo koncentrerad till ett fåtal provinser men har nu spridits till de flesta, om än inte alla, provinser i landet. Detta är av avgörande betydelse för Europa, inte bara när det gäller tillgången på heroin utan också när det gäller säkerhet och stabilitet och det internationella samfundets trovärdighet beträffande rekonstruktionen av Afghanistan. Den fortsatt höga nivån på produktionen i Afghanistan överträffar vida de minskningar av opiumvallmoodlingar som skett i Laos och Myanmar.

Enligt sjuksköterskorna ska de patienter som beslutat sig för att skada sig själva få hjälp med att minimera skaderiskerna på samma sätt som narkotikamissbrukare förses med rena sprutor och kanyler. Vänta, det är inte färdigt än. Vidare ska sjuksköterskorna ge patienterna råd kring vilka delar av kroppen det är säkrast att skära sig på. Läs mer om denna innovativa och pragmatiska galenskap i söndagsupplagan i Sunday Times. Snart är det kanske dags för kurser för unga flickor om hur man blir våldtagen på ett säkrare sätt.

Begravningskostnad skulle kunna ingå i detta ultimata harmreduction-koncept. Är du intresserad av Europol och dess verksamhet kan du få veta mer via följande dokument: Europol Annual Report I årsrapporten för kan du bland annat läsa om organiserade kriminella grupperingar, narkotikabrottslighet och terrorism.

Work Programme Här hittar du information om Europols planering för Draft Budget for Europol Här kan du se hur Europol tänker använda sina medel. Som redovisats vid flera tillfällen tidigare är cannabis inte den harmlösa drog som så många av dess förespråkare vill göra gällande. I Holland ökar antalet individer som rapporterar att de har problem med cannabis och i Tyskland går utvecklingen åt samma håll. Vid TUD Technische Universität Dresden söker nu ett team psykologer, på uppdrag av den federala regeringen att utveckla ett probgram för att underlätta för såväl ungdomar som vuxna att upphöra med sin konsumtion av cannabis.

Programmet består av tre steg där man under den första fasen diskuterar för- och nackdelar med cannabiskonsumtionen och där man också utreder hur beroendet uppstått. Den tredje fasen slutligen innehåller problemlösningsövningar. Enligt TUD uppfyller omkring sex procent av alla tyskar de diagnostiska kriterierna för cannabismissbruk och enligt Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.

Av dessa kom cirka från Dresden. Du kan läsa mer om projektet Candis här. Tysklands drogtsar kritiserar bagatelliseringen av cannabis Farorna med cannabis är dramatiskt undervärderade Nu kan du bli klar i knoppen — i England också Cannabis och behandling i Holland Är cannabis ofarligt? Polisens satsning på att bekämpa mängdbrott ger resultat. Antalet ärenden som redovisas till åklagare har ökat med 8,9 procent första kvartalet , jämfört med samma period förra året.

Samtidigt minskar antalet anmälda brott. Polisen har inlett en stor satsning på att förebygga, utreda och klara upp fler så kallade mängdbrott. Med mängdbrott avses de brott som drabbar flest människor i vardagen, som till exempel inbrott, skadegörelse, stöld och misshandel. Satsningen innebär ett nytt sätt att arbeta för Polisen, som leder till att brott utreds snabbare och med mindre byråkrati och ett förnyat sätt att planlägga det brottsförebyggande arbetet.

De nya arbetsmetoderna införs successivt och samordnat över hela landet. Resultaten mäts kontinuerligt för att avgöra om insatserna får önskad effekt. Den första kvartalsrapporten visar en positiv utveckling. Antalet mängdbrottsärenden som redovisats till åklagare har ökat med 8,9 procent de tre första månaderna jämfört med samma period förra året.

Antalet anmälda mängdbrott har samtidigt minskat med 16,8 procent. Fakta Redovisade ärenden till åklagare, januari-mars , jämfört med samma period En trend som håller i sig under första kvartalet år Däremot minskade antalet anmälda stöldbrott, främst bilstölder och stölder ur och från bil under förra året.

Även den trenden fortsätter under årets första kvartal. Förra året klarade polisen upp 17 fler brott än året innan. För vissa brottstyper är det möjligt, för andra måste kompletterande datakällor utnyttjas. Antalet anmälda våldsbrott fortsätter att öka Antalet anmälda misshandelsbrott ökade med 8 procent  från cirka 67 år till drygt 72 år Den största ökningen gällde misshandel utomhus, där antalet anmälda brott steg med 12 procent.

Ökningen fortsätter under det första kvartalet år , då antalet anmälda misshandelsbrott var 5 procent fler än under motsvarande tre månader förra året. De anmälda personrånen fortsatte också att öka år , med 9 procent. Men under det första kvartalet år var antalet anmälda brott 10 procent färre än under samma period förra året. Fortsatt minskning av antalet anmälda stöldbrott De anmälda stöldbrotten fortsätter att minska i antal. Detta gäller särskilt bilrelaterade brott som biltillgrepp och stöld ur och från bil.

Totalt minskade antalet anmälda stöldbrott med 3 procent, från knappt år till år Antalet anmälda biltillgrepp minskade med 11 procent jämfört med år , från cirka 47 till 42 anmälda brott. Nedgången av antalet biltillgrepp har fortsatt att minska även under år Under de första tre månaderna år var antalet anmälda brott nästan 20 procent färre än under motsvarande period förra året.

En liknande utveckling gäller för stöld ur och från motorfordon samt för bostadsinbrott. De anmälda bostadsinbrotten i lägenhet och villa minskade år från cirka 17 till 16 , eller med 5 procent, jämfört med året innan. Under de tre första månaderna av år är antalet anmälda bostadsinbrott 11 procent lägre än under första kvartalet år Ökat antal uppklarade brott Under år klarades totalt drygt brott upp, vilket är närmare 32 procent av de anmälda brotten under samma år.

En ökning med 2 procent jämfört med föregående år. Av de uppklarade brotten hade drygt hälften, nästan brott, klarats upp genom att en person bundits till brottet och antingen åtalats, fått strafföreläggande eller meddelats åtalsunderlåtelse så kallad personuppklaring.

Övriga brott klarades upp på annat sätt, genom att det inte kunnat styrkas att ett brott begåtts, att den misstänkte var minderårig under 15 år eller av annan anledning så kallad teknisk uppklaring. Produktionen av antalet uppklarade brott har ökat under senare år.

Från år till år ökade antalet med närmare 17 brott. Framför allt var det de tekniskt uppklarade brotten som ökade i antal. Utvecklingen ser dock olika ut för olika brott. Dessa brott redovisas i stället bland de tekniskt uppklarade. Fler misshandelsbrott klaras upp Antalet anmälda misshandelsbrott som klarats upp genom beslut om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse har ökat under hela talet, mellan åren och med 2 procent.

Men eftersom antalet anmälda misshandelsbrott har ökat mer, har personuppklaringsprocenten minskat något och uppgår till 18 procent. Räknas de brott med där den misstänkte visade sig vara minderårig, uppgår andelen till 22 procent. Det vanligaste uppklaringsbeslutet när det gäller misshandel mot barn år är att den misstänkte är minderårig och att ärendet därför överlämnas till socialtjänsten.

År klarades drygt 1 av de närmare 7 anmälda brotten upp med sådant beslut, medan antalet brott som klarades upp genom beslut om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse var strax över Totalt klarades således cirka 40 procent av brotten upp genom ett beslut om att polisen klarlagt vem som begått brottet.

Statistiken hittar du på www. Där finns uppgifter på såväl lokal, regional som nationell nivå. Statistik över uppklarade brott finns endast för hela landet och för länen. Polisen och Brå Torgny Peterson. Av vänner i Polen har jag förstått att den nuvarande polske jordbruksministern Krzysztof Jurgiel är vänligt sinnad till förslaget. Folkpartiets Johan Persson, ordförande i justitieutskottet är irriterad på justitieminister Thomas Bodström efter ett uttalande den senare gjorde i Landskrona igår kväll.

Justitieministern försöker därmed att avsvära sig ansvaret för polisens bristande resurser och sätter samtidigt munkavel på svenska poliser. Folkpartiet kommer tillsammans med allianspartierna att sjösätta våra förslag för detta efter en valseger i höst.

Men vi vet också att svensk polis idag arbetar med en ekonomisk tvångströja kring sig och med bristande ledarskap och det kan aldrig enskilda polismän lastas för. Justitieministern menar uppenbarligen att poliser ska vara både stolta och nöjda, men även tysta. Med ett sådant ledarskap kommer svensk polis aldrig att bli bättre. Bodström målar upp en bild av att allt är bra som det är. Men faktum är att det fortfarande finns färre poliser i Sverige än när socialdemokraterna tillträdde för tolv år sedan.

Under samma period har s-regeringen också lagt ner över hundra polisstationer. Detta har knappast ökat tryggheten för människor och bekräftar också den bild som flera poliser vittnar om. Blir Sverige tryggare med Allians för Sverige? Att legalisera narkotika skulle vara ett misstag som vi finge ångra i framtiden. Droger utgör ett allvarligt och kontinuerligt hot och vi gynnar inte framtida generationer genom att avsäga oss våra skyldigheter att hantera frågan på ett förnuftigt sätt.

Att legalisera narkotika är inte svaret. Det finns inget acceptabelt argument att göra farliga ämnen legala till stora sociala och ekonomiska kostnader. De som förespråkar legalisering menar att det så kallade kriget mot narkotika har förlorats och att fortsätta kriget är slöseri med resurser som kunde användas på ett mer ändamålsenligt sätt. Ytligt sett är det detta ett attraktivt argument men ett ögonblicks eftertanke avslöjar det bedrägliga i förslaget. Det finns många frågor att ställa kring legalisering av narkotika.

Vilka åldersgrupper och vilka människor ska ha tillgång till drogerna? Vem ska leverera narkotikan och kommer det att behövas recept för att få dom? Den globala detaljhandeln av narkotika uppgår nu uppskattningsvis till miljarder dollar årligen. Den summan är större än bruttonationalprodukten i nästan 90 procent av alla länder. Vinsterna för smugglarna är enorma och de använder vinsterna på sätt som påverkar i stort sett var och en av oss även om vi inte nödvändigtvis är medvetna om det.

De skadliga globala effekterna är betydande. Knarkpengar finansierar organiserad brottslighet och internationell terrorism samtidigt som narkotikan orsakar omfattande hälsoproblem. Mellan 50 och 70 procent av brottsligheten i England är drogrelaterad och Europa importerar 33 procent av världens utbud av narkotika. Knarkhandlarna prånglar ut falsk information om narkotika för att lura oss att tro att narkotika inte är farligt.

På grund av ovanstående har många övertalats att tro att enda sättet att hantera narkotikaproblemet är att legalisera narkotikan. Genom att göra det, säger legaliersingsförespråkarna, försvinner vinsten ur narkotikahanteringen och smugglarna blir utan jobb.

I ett enda slag, sägs det, elimineras kriminaliteten, kontrollerat användande uppnås och narkotikan kan beskattas och skatteintäkterna användas till behandling av missbrukare. Brottsligheten skulle inte reduceras och kostnaderna för rättsväsendet skulle inte minska. Det är rent och skärt nonsens att låtsas att en legalisering av narkotika skulle ta kål på de enormt vinstrika kriminella företag som står för mellan åtta och tio procent av världshandeln — skattefritt.

Det är också dåraktigt att antyda att det egna bruket av narkotika inte skulle åstadkomma ytterligare skador i samhället. Vi behöver bara begrunda de skador alkohol och tobak orsakar. Dessutom resulterar många moderna droger inte bara i berusning utan kan också orsaka hjärnskador, hjärtproblem och skador på andra viktiga kroppsorgan.

Ett annat allvarligt problem som uppstår är att en legalisering av narkotika skulle ge folk intrycket att narkotika inte är särskilt farligt. En legalisering skulle vidare öka tillgängligheten på mycket farliga droger. Legalisering ska överhuvudtaget inte övervägas eftersom en legalisering oundvikligen skulle skada sårbara, unga människor. Vi skulle också se ett ökat beroende av narkotika och en legalisering skulle inte heller minska drogernas skadliga effekter.

Medicinsk forskning visar regelbundet allvarliga faror förknippade med användning av narkotika. Redan idag har vi en blomstrande affärsverksamhet med smuggling av alkohol och tobak, som båda är legala, och vi skulle se samma utveckling om narkotika legaliserades.

Istället för att legalisera narkotika är det bättre att sjösätta en långvarig och mycket omfattande kampanj mot användning av narkotika och se till att erbjuda vård för de som hamnat i missbruk. Den enda förnuftiga vägen är att göra allt som överhuvudtaget är möjligt för att minska användningen av narkotika, istället för att göra narkotikan mer lättillgänglig. Ian Oliver England Fd polis i 37 år. En av George Michaels goda vänner, Toby Bourke, konstaterar i dagens utgåva av Daily Mirror att Georges musikaliska karriär har gått upp i rök, både bokstavligt och bildligt, eftersom han föredrar att använda cannabis istället för att spela in låtar.

Knark är hans gift. När man röker så mycket som George har gjort upphör man helt enkelt att fungera. I samarbete med Örebro universitet inbjuder Statens folkhälsoinstitut till en 5-poängs distansutbildning hösten om skolbaserade verkningsfulla förebyggande metoder. Det är metoder och insatser som i högsta grad också samspelar med skolans kärnuppdrag.

Kursstart och kursavslutning sker vid Örebro universitet. Övriga föreläsningar kan följas på distans från olika lärcentra i landet. Kursanmälan senast den 26 maj Mer information och anmälan: Idag är det forskningsdag hos Royal College of Surgeons of Ireland RCSI och då presenteras forskningsresultat som visar att mer än åtta av tio metadonpatienter använder cannabis.

Det finns anledning att fråga sig vilka drogpolitiska klåpare som är ansvariga för ett metadonprogram där så omfattande sidomissbruk pågår och dessutom, uppenbarligen, accepteras.

Tilläggas kan att omkring 7, personer för närvarande får metadon i Irland. En årig tysk apotekare i Flensburg har inför en domstol i Köln erkänt att han under de två senaste åren sålt Något läckage till Sverige månne? Polisen i danska Kolding kanske kan berätta mer. Hur går det för Sverige? Arbetslösheten i Sverige kostar mer än all sjukvård Svenska kronan har nästan halverats i värde mot den danska Ungdomsarbetslösheten i Sverige nästan dubbelt så hög som den i Danmark Söker du en lättillgänglig sajt med snabbfakta om Sveriges ekonomi och möjligheter till fördjupningar inom något specialområde eller kanske internationella jämförelser så kan kanske www.

I början av april besökte USA: För fem år sedan presenterade den holländska regeringen sin femårsstrategi mot produktion av, handel med och konsumtion av syntetiska droger — främst ecstasy. Det är också intressant att notera att bruket av ecstasy bland amerikanska ungdomar har minskat med två tredjedelar sedan Även Kim hade några brådskande ärenden i staden.

Endast Johannes och jag satt kvar på den gröna soffan och diskuterade resultatet av debatten, tills det plötsligt kom en grupp amerikaner upp för trappan iförda shorts, korta ärmar och bärande på whiskeyplastpåsar.

Johannes kan inte med turister och såg detta störande element som ett tecken på att förmiddagens program var avslutat. Han gick ner och försvann efter att vi avtalat en tid på eftermiddagen på ett annat ställe där säkert ingen skulle störa oss. Jag satt ensam kvar, och amerikanerna kom då fram och satte sig bredvid mig och visade sig inte vara amerikaner utan holländare. Jag hade ett mycket intressant samtal särskilt med deras tibetanska guide, och medan vi satt där kom fem svenskar ur skolföreningen upp och bidrog till diskussionen.

Klockan var då halv tolv. Eftermiddagens fortsättning av samtalen tog en kritisk vändning. Kinesen kom med förbluffande yttranden som bara kunde tolkas som direkta provokationer i synnerhet mot muslimerna, men samtidigt kunde man inte bemöta honom eller komma åt honom, ty hans gliringar var för subtila.

Han har något utspel på gång. De ville inte vara med längre om de måste höra på sådana förolämpningar, och både mongolen och manchuriern tog deras parti. Det var bara jag, Johannes och Kim som inte kände oss förolämpade av kinesen, men vi förstod hur de andra kände sig förolämpade. Hans kanske giftigaste gliring till muslimerna var något i stil med: Till slut fick muslimerna nog, de ville inte vara med längre, och mongolen, manchuriern och även tibetanen tog deras parti.

Alla fem drog sig tillbaka i protest, och detta bekymrade Johannes. När kinesen befann sig ensam med oss tre kom han med sitt häpnadsväckande utspel. Han bad Johannes om ursäkt för att han skrämt de fem på flykten, men det hade varit avsiktligt, emedan han velat tala ensam med oss tre. Han hade ett otroligt förslag. Han kom med en fullt utvecklad plan som han presenterade för oss som ett förslag som gick ut på att få Dalai Lama återinsatt i sitt ämbete i Lhasa, som om vi kunde hjälpa honom med någonting sådant.

Johannes och jag tittade på varandra och visste inte vad vi skulle tro. Jag sade ingenting, men Johannes började klokt nog försöka utrannsaka motivet till ett sådant förslag. Det visade sig att kinesen skämdes för Kinas misstag och var orolig för Kinas framtid. Genom Kinas politiska misstag har vi gjort Tibet till vår mest oförsonlige fiende fastän de aldrig visat det, och ingen fiende är mer fruktansvärd än en fiende som inte visar sin fiendskap.

Jag och många andra upplysta kineser vill gärna försöka gottgöra Kinas politiska misstag. Detta var kinesens förbluffande utspel.

Han ville faktiskt återinsätta Dalai Lama i hans ämbete i Lhasa. Det var ingenting att tillägga. Johannes avslutade förhandlingarna med den motiveringen att jag skulle resa bort i morgon bitti, och kinesen tackade artigt för sig och gick.

Han menade att denne kines visste mer om Kina och dess aktuella politiska läge än de flesta andra och att därför ett så desperat utspel var anmärkningsvärt. Men det bekymrade honom mer hur han skulle få tillbaka de andra fem under samma tak som kinesen igen. Kim var som vanligt neutral och hade ingen egen kommentar, men det verkade som om han betraktade utspelet som ett positivt tecken.

Detta var första gången jag blev bekant med doktor Suns otroliga framsynthet. Alltid när han sedan dess under åren kommit med nya utspel har det varit med samma elegans och obegripligt självklara framsynthet, som om han tog det för givet att alla människor genom en självklar nödvändighet måste vara lika kloka som han.

Att få Dalai Lama tillbaka till Lhasa och fullt återupprättad och erkänd i sitt ämbete som högste ledare för all buddhism skulle samtidigt vara en diplomatisk triumf för Kina och en glädje för alla tibetaner, och doktor Sun hade redan en fullt utarbetad plan för att åstadkomma detta. Han intar en särställning i Kinas undre demokratiska värld, ingen har kritiserat Kinas ledning så hårt som han, medan han samtidigt alltid klarar sig och förblir respekterad.

Hans senaste dramatiska utspel gällde dammbygget i Yangtse Kiang, som han vågat beteckna som "de gamla ofelbara diktatorernas definitiva senilitetsförklaring". Han menar som många andra att de fattat beslut om detta projekt med sin kommunistiska dogmatiska ofelbarhet som enda grund — alla vetenskapliga fakta har körts över och ignorerats med en lika katastrofal dumhet som Stalins, som också trodde att han kunde köra över naturen.

På kvällen träffade jag Johannes igen för sista gången på tolv dagar. Vi diskuterade dagens debatter, och han kunde inte lova att alla de andra sex utom Kim, han och jag skulle kunna träffas igen, men han skulle göra ett försök att hålla dem kvar. Emellertid var han ganska pessimistisk. När vi gick där tillsammans bland folket i Barkhor måste jag plötsligt stanna inför oväntade sensationer i bukregionen.

Det var kraftig väderlek på gång. Han tolkade saken på sitt sätt och sade, att det var bäst att jag skyndade hem. Eftermiddagens samtal hade pågått från halv fem till sex, och kvällens hade varit mindre än en halvtimme. För mig hade det varit svårt att samtidigt sköta dessa plikter mot dessa människor och hålla mig till min resegrupp inom skolföreningen, utan att dessa fick veta om de andra, men det hade gått trots allt.

Emellertid var situationen lika svår inom båda grupperna: Vi begav oss till Tsurpu, ett mycket märkligt kloster sju mil mot nordväst från Lhasa en bra bit upp i bergen. Klostret har en lama som bara är nio år gammal , men det är inte det märkligaste med klostret. Det totalförstördes under kulturrevolutionen, då kineserna faktiskt bombade sönder det med flygplan, då de misstänkte att klostret härbärgerade motståndare mot kineskommunismen.

Vilket kloster i Tibet gjorde inte det? Kineserna inledde den metodiska förstöringen av alla tibetanska kloster redan Före det hade de inte en fiende inom Tibets gränser, men det första angreppet mot tibetanernas religion, som genomsyrar allt tibetanskt liv, gjorde alla tibetaner till kinesernas hemliga fiender kanske för evigt.

En energisk lama tog ledningen för de överlevande i ruinerna, och nu är hela klostret återuppbyggt exakt som det var. Samma lama tog sig an undervisningen av den nya 9-årige laman, den så kallade Karmapa, överhuvud för en av Tibets fyra klosterordnar. Vi fick träffa denne gamle lama och undfick välsignelser både från honom direkt och från den 9-årige Karmapa.

Men det märkligaste med detta tillflyktsmål uppe i bergen var naturen. Man kunde gå upp på berget ovanför klostret och där följa en liten vindlande bergsstig c: Hit hade vår guide tagit sin tillflykt i ett eremitrum under sex månader av förföljelse, och man kunde förstå att det tidvis hade varit lättare att överleva här uppe som tibetan än nere i bygderna där kineserna gjorde sina metodiska bärsärkargångar bland civilbefolkningen.

Ovanför Tsurpu låg ett berg på meter med snötopp som var ytterst frestande att bestiga då det såg så lätt ut. Emellertid blev det svårare ju närmare man kom, och när man väl kommit på fel sida om en strid fors utan övergångsställen högre upp var det bara att ge upp och vända.

Men det var fascinerande att bekanta sig med nomadernas liv uppe på meter där de drev sina hjordar av jakar och får, och en liten herdepojke sprang omkring där uppe och lekte på denna höjd som i vilken barnpark som helst nere i en kuststad. Nomaderna liknar mycket de nordamerikanska indianerna. De bär sitt hår mycket långt, både kvinnor och män, och ju längre desto bättre, och dessutom förlänger männen sitt hår ytterligare med att fästa en lång antingen röd eller svart tofs vid ändan av sitt väl flätade hår.

Sedan virar de håret med den knallröda långa tofsen som en turban runt huvudet som de fäster med ett silversmycke. Johannes har utrustat sig just på detta sätt.

Han har först färgat sitt långa hår kolsvart, flätat det och satt upp det med den långa röda tofsen som en turban. Han är tillräckligt bronserad i hyn för att kunna tas för en tibetan eller urguit kanske snarare, ty han är högväxt och har stora blå ögon, vilket ingen tibetan har.

Därför har han mest gått med mörka glasögon men även klätt sig tibetanskt, varför han nästan omöjligt kunnat tas för en svensk.

På natten kom krisen. Vi låg i ett tvåmanstält med den brusande forsen strax utanför, och vädret var hotfullt och rått, det regnade mycket, och även andra i lägret hade problem. Mitt i natten vaknade jag i min sovsäck i fullständig panik inför den kommande explosionen jag kände i mitt inre som en oundviklig naturkatastrof: Jag for upp så fort jag kunde och tog mig utanför tälttröskeln och krängde av mig alla mina benkläder under omisskännligt ackompagnemang av obeskrivlig musik från min kluvna bakdel, som torde ha väckt upp halva lägret med dess odisciplinerade sirensånger.

I nästa ögonblick var jag utanför tältet i ösregnet där min helt ofrivilliga musik dramatiskt fortsatte. Kvar i tältet men utanför sovsäcken låg alla mina kringspridda benkläder som vid närmare inspektion med ficklampan efteråt visade sig vara påtagligt förorenade, och en växande stank i tältet med omgivningar stegrade effekten av katastrofen. Det var bara att ta för givet att den våldsamma diarré-eruptionen hade förstört hela min sovsäck. Vattnet i floden var fyra grader varmt, och närmaste hygieniska saneringsmöjligheter låg sju mil och tio dagar ifrån oss.

Vi hade just inlett den stora tältturen på närmare 60 mil under 11 dagar. När jag kom in i tältet igen efter att ha suttit på huk utanför i strumplästen i ösregnet inspekterade jag och min tältkamrat konsekvenserna av katastrofen medan vi båda höll för näsan och kategoriskt kasserade allt som sölats ner.

Lyckligtvis hade jag haft på mig mina tätaste kalsonger, det mesta hade fastnat i dem, och både mina byxor och sovsäcken hade klarat sig som genom ett under. Jag hade lyckats komma utanför tröskeln tillräckligt snabbt. Men utanför tältet kunde vi alla följande morgon häpna inför den hög av spillning och svenskt toalettpapper som jag hade lyckats producera helt naturligt och av nödvändighetstvång.

Det liknade nästan det beryktade offentliga herrummet i Tangier, där man till nöds bara kan öppna dörren och sticka in bakdelen och lämna sitt bidrag till det redan överfulla gödselförrådet. Det gick inte ens att gräva ner. Vi lade en stor flat sten ovanpå det hela och lät det vara.

Naturen fick göra resten. Men i mitt tillstånd efter detta haveri kunde resan knappast bli värre för min del. Den stora elvadygnstältutflykten mot nomadvildmarkerna i norr fortsatte trots flera patienter. Jag kände mig något bättre efter fem diarréer av bara sprutande vätska under ett dygn, men en annan patient var inte bättre alls efter fem dagars hälsobesvär, och uppe på passet Largeh La över Nyan Chen-bergen på meters höjd drabbades den friskaste av oss av höjdsjuka. Han kunde inte stå på benen, och all känsel i armarna upphörde.

Vi måste snabbt ner från denna höjd mot Tibets andra heliga sjö, den storslagna Nam Tso "Himmelssjön" på bara meters höjd, en nästan lika stor sjö som Siljan med en yta av ? När vi kom ner mot sjön lämnade vi kartan. Vägarna upphörde, och framför oss utbredde sig ett vidsträckt grönt slättland med betande jakar och beridna herdar som påminde starkt om både Inka-peruaner och gauchos.

Bortom slättlandet utbredde sig sjön som ett jungfruligt hav med vidsträckta sandstränder. Mitt i sjön sticker det ut en större halvö, och på udden av halvön ligger två ansenliga berg belägna. Denna plats är helig, och längs den västra sidan av det yttersta berget finns både kloster och ett antal stora imponerande grottor med talrika eremitboningar. Naturen här är mycket klippig och erinrar både om Påskön och Pitcairn i vackert väder. Om man sitter på toppen av detta berg hör man bruset av sjöns vågor precis som om det var i Söderhavet.

Sjön har fått sitt namn av att horisonten ofta försvinner och gränsen mellan himmel och hav utsuddas då de har exakt samma färg. Skillnaden mellan naturen här och på exempelvis Tahiti, Påskön och Pitcairn är att Nam Tso ligger meter närmare himmelen och inhägnas av gigantiska fjällkedjor. Det högsta berget Nyanchentangla är meter högt och aldrig bestiget, liksom flertalet av topparna i denna väldiga bergskedja bortom Himalaya.

Berget omger sig vanligen med moln, som en blyg jungfru, och man får sällan se hela dess majestät. Av de båda kullarna på halvön är den inre större och högre, men utsikten är vackrare från den yttre, vars klippnatur är mera dramatisk. Sjön är ett fågelparadis. Fågelarter som örn, hök, falk av alla storlekar , korp, alpkråka, bläsand, lärka och andra tättingar är vanliga medan det däremot inte finns svalor, vilket är förvånansvärt, då insekterna är en plåga.

Vidare förekommer mås och tärna, vilket indikerar en viss fiskrikedom, och på marken kryllar det av lämlar och sorkar. Även varg förekommer, varför herdarna sätter ut rävsaxar, som deras vallhundar fastnar i. Därför haltar vanligen dessa illa medfarna vallhundar på tre ben. Vi slog upp vårt läger på sju sovtält, ett kantintält och ett kocktält samt fem bilar mellan de båda bergen på en grön ås mellan dem. Sjöns vatten är fruset sju månader om året från november till maj och var nu i mitten av juli ungefär 12 grader varmt.

Vattnet är kristallklart då sjön är helt oförorenad, och man kan dricka vattnet direkt från sjön. Vädret är dock mycket nyckfullt och riskabelt. Det kan snöa, och en kväll förmörkades horisonten av åskmoln på tre fronter. Ett åskväder över dessa väldiga berg är ett skräckinjagande fyrverkeri, och vindarna kan lätt blåsa bort tält.

Vårt dasstält var plötsligt spårlöst försvunnet, vi kunde inte ens längre hitta den väl preparerade gropen i marken, tills det visade sig att vår mångerfarne tolk hade räddat dasstältet innan det blåste bort över bergen. Vi är tretton kvar i gruppen då vår huvudreseledare fått så mycket annat att göra med genomförandet av skolbygget, men med oss följer vår pålitlige tolk, två kockar, fyra chaufförer och en munk, som alla är tibetaner.

När de inte arbetar åt oss spelar de vanligen tärning eller har roligt åt oss på vår bekostnad utan att vi vet om det. De hade mycket roligt åt att vi sprang och letade efter det försvunna dasstältet, men det hade vi själva också. Den enda malörten i glädjebägaren var väl att kineserna även hade nått hit. Här fanns det inte mycket till kloster att förstöra, grottor i berg är svåra att riva, men vi fann ett berg av krossade och hela tomma ölflaskor ett stycke utanför klostret med graffiti klottrade på klipporna på kinesiska och allt.

Kineserna hade använt även denna heliga plats till att ha roligt på sitt eget sätt: Även andra hade funnit vägarna hit utom vi fastän inga vägar fanns. Den gamle ende återstående eremiten i klostret med betecknande nog en sista återstående ensam tand kvar i munnen hade i sin gäststuga härbärgerat två australiensare, två tyskar, en israelit och en danska, tre herrar och tre damer, allesammans mycket unga. De smälte bra ihop med detta sjölandskaps även för övrigt universella prägel. Klippformationerna påminde starkt om Påskön, och vi fann påtagliga bevis för att området en gång varit vulkaniskt.

De två bergen på halvön påminde starkt om den berömda Ayers Rock i Australien, och det fanns även något i sjöns natur som erinrade om Crater Lake i Nevada. Högst uppe på bergen överraskades man av att påträffa både vallmo och maskros och av att ovanför sig få höra lärkan i skyn.

Lämlarna och murmeldjuren var det enda som gav intryck av någon fjällterräng, och jakarna förde tankarna till så urtida djur som myskoxar och mammutar, vilket det inte hade varit överraskande att påträffa här.

Det mest överväldigande intrycket gjorde just urtidsstämningen. Det var något av Galapagosöarnas urtid över landskapet. Naturen hade fått vara i fred här, sjöns vatten var godare och renare än något annat, och de få människor som hade sökt sig hit hade gjort det av religiösa skäl. Men där mänskor hade trampat och bosatt sig växte det brännässlor, vilket inte växte någon annanstans. Det fanns gotländska raukar längs stränderna, och det var samtidigt något av samma stämning över detta ställe som över den väldiga oceangrottas natur som de tre resenärerna plötsligt kom fram till i "Resan till jordens medelpunkt" av Jules Verne Jag piggnade till vid Nam Tso.

Medan de flesta övriga föredrog att göra den religiösa vandringen runt bergen om och om igen föredrog jag att bege mig upp på dem. Jag var både uppe på den högsta punkten och tre gånger uppe på den norra uddens berg, där jag fann en lämplig klippstol längst ut bland klyftorna och stupen. Där satt jag och skrev i allsköns ro medan sju svarta korpar cirklade ovanför mig och höll mig sällskap.

Kanske de hade sina bon i närheten, men vi störde inte varandra utan höll bara varandra harmoniskt sällskap i hemlighetsfullt telepatiskt umgänge. Nam Tso kan verkligen vara vad som efter hundratals miljoner år återstår av en gigantisk vulkankrater, då sådana naturformationer lär vara ganska vanliga i Tibet: Hela Tibet har både varit oceanbotten och vulkaniskt.

Frågan om sjön Nam Tsos yta har debatterats. Det förekommer officiella uppgifter på kvadratkilometer, vilket är omöjligt: Vänern är bara en fjärdedel av denna yta, men från toppen av Nam Tsos berg kunde man se alla sjöns stränder. Troligen är sjöns omfång dock större än kvadratkilometer, då Siljans är Klostret i Reting låg idylliskt i en bred grönskande dal med en brusande flod. Landskapet var nästan engelskt pittoreskt.

Klostret, ett av Tibets äldsta från , hade totalförstörts genom den kinesiska kulturrevolutionen så när som på ett enda kapell. Urgamla tujaskogar utmärkte även stället, vars natur påminde starkt om örtagården i Getsemane. Dessa träd kunde kanske vara lika gamla. Emellertid hade kineserna sågat ner 20, av dem.

Från till fick ingen tibetan studera sitt modersmål eller lära sig skriva sitt eget skriftspråk. Om man inte kunde kinesiska kunde man inte få något arbete, och så är det ännu idag.

Alla inkomster i Tibet går till Kina, som därmed fortfarande systematiskt utsuger landet och långsamt förfördelar ihjäl den tibetanska befolkningen för att ersätta den med en kinesisk, som inte alls trivs i landet men som bara går med på att bo där för att de får statliga subventioner om de gör det: Emellertid klarar inte kinesiska bönder av de agrala förhållandena i Tibet, varför åtminstone bondeklassen lyckligtvis förblir intakt tibetansk.

Vägen från Reting längs floden mot sydost, som småningom vänder mot sydväst mot Lhasa, är en av de vackraste man kan fara längs med höga berg och grönskande dalar inom ett vidsträckt panorama.

Man kan inte se sig mätt på detta svindlande sköna och gröna, breda och generösa, omåttligt storslagna landskap. På denna väg insisterade två av oss fyra manliga resenärer i vår bil på att få spela amerikansk rockmusik i bilradion. Chauffören och den tredje av oss hade ingenting emot det, men jag sade ingenting, och när den skräniga och simpla musiken kom i gång sjönk jag in i en total tystnad med ett lidande uttryck i ansiktet.

De andra måste ha märkt det, men de körde vidare med Bruce Springsteen och Dire Straits utan att bry sig om det. Vad uttryckte då min tystnad? Man frågar sig varför sådana mänskor alls reser utomlands om de inte kan vara utan sitt västerländska samhälles värsta barbarismer utan till och med måste ta dem med sig till ett land som Tibet. Jag kände mig ohyggligt ensam, som ju bara rest till Tibet för att få studera tibetanernas egen kultur och ta del av deras egna villkor.

Tertrum med de varma källorna låg högt upp i bergen mot sydost inkilat mellan topparna vid en vild bergsflod. Läget var oerhört pittoreskt, och man hade gärna stannat där i några veckor. De varma källorna var oerhört välgörande. Vattnet i dammen var närmare 40 grader varmt, och de vulkaniska bubblorna som hela tiden steg från bottnen gav en en viss sensation av att vara svävande mellan vatten och luft. Hälsoeffekten av ett enda bad i dessa varma källor var berusande. I Drigung Ti på väg därifrån fick vi träffa en sällsamt intagande lama.

Han såg bra ut och var ytterst vital, flera munkar i detta kloster hade ett nästan romerskt utseende, han var glad och spirituell och gav ett outplånligt intryck av positiv beslutsamhet och energi. Han hade suttit i fängelse hos kineserna i 26 år, hade torterats och misshandlats svårt och fått sin ena hand kapad. Av någon anledning anvisade han mig en plats bredvid sig när vi hälsade på honom högst uppe på berget.

Vi passerade ett annat nunnekloster på vägen söderut som hette Chelung. Även det hade delvis förstörts under kulturrevolutionen men var ändå överraskande progressivt: Det låg väl situerat uppe i en bergsdal ungefär som Montserrat ovanför Barcelona i Spanien, och nunnorna var översvallande generösa och gästfria. Vägen gick sedan ner till den lilla byn Katsel vid Lhasafloden där skolföreningen höll på att uppföra sin skola. Nedre våningen var nästan färdig, och arbetet hade tillfälligt avbrutits på grund av den förestående lhamoföreställningen av tibetansk opera.

Inför en sådan föreställning brukar det bryggas en hel del Chang, en lantlig alkoholdryck bryggd på korn, vatten och jäst, vilket föranleder vissa reflektioner angående vissa alkoholförhållanden i Tibet. Chang smakar ungefär som citronlemonad, och man dricker därför lätt obegränsade mängder därav. Emellertid visar sig effekterna senare. Vid utskänkning av Chang iakttages vissa ceremonier.

Man serveras ett glas, varefter utskänkerskan väntar tills den törstige druckit ur det. Sedan fyller hon på det till brädden och väntar på nytt tills den törstige druckit ur det. Sedan fyller hon på det till brädden för tredje och sista gången. Man måste inte tömma det de första två gångerna, det räcker med en ansenlig klunk, men tredje gången måste man absolut tömma det till botten.

Annars är man både ohyfsad, okultiverad, omöjlig och värdelös och definitivt ingen duglig tibetan. Under en lhamoföreställning av tibetansk opera på sex timmar var den huvudsakliga utskänkningen alkoholdrycken Chang. Vissa försökte hålla räkning på hur många omgångar Chang de utsattes för, men samtliga förlorade räkningen mellan ett dussin och ett tjog. Antag att man utsattes för 15 omgångar. Varje omgång innebar minst tre glas och ofta mera.

Räkna efter hur många glas detta kan resultera i, den som kan. Den kanske var mera. I Chang är alkoholhalten alltid oberäknelig och obegränsad. För övrigt var i allmänhet det kinesiska röda vinet gott och billigt medan det vita var snarlikt vatten. Det röda vinet kunde kosta 18 yuan i hotellbaren och så litet som 4 yuan ute på stan. Sensationen var emellertid den kinesiska whiskyn. Den var procentig och inte alls så tokig, och på hotellet i Shigatse kostade en hel flaska 7 yuan.

En flaska mineralvatten kostade på samma hotell 8 yuan som jämförelse. Naturligtvis var man misstänksam mot en så billig whisky, men när man kom till slutet av flaskan ångrade man att man inte hade hamstrat.

För att återgå till Chang-inmundigandet vid operafestivalen i Katsel, så var en av fördelarna med Chang att det inte gav någon baksmälla. Operaföreställningen på sex timmar kräver en utläggning för sig. Till skillnad från den kinesiska operan, som mest bygger på ljud och stilistiska effekter, så är den tibetanska operan mycket mera verbal och dansant. I stort sett går varje skede i operan till som så, att aktören sjunger en aria, som besvaras av kören, som vanligen består av damer.

Därefter följer en vild dans ackompagnerad av orkestern, som här bestod av en trumma och cymbaler. Trumman sköttes av en och samme man under alla de sex timmarna, och cymbalerna sköttes av en och samme lille gosse, som allt igenom utförde exakt samma intrikata rytmiska kompositioner som trumslagaren. Danserna bestod av vilda yviga rörelser med svängande armar och ofta virvlande ben i sannskyldiga piruetter, vilket gav hela operan en mycket mer levande och fri prägel än den kinesiska.

Efter dansen uppträdde recitatören med ett oändligt textanförande, och därefter vidtog ariorna med körer och danser på nytt. Recitatören hade påtagligt den svåraste uppgiften av alla, då hela operans handling framgick av vad han hade att berätta. Publiken var den bästa tänkbara. Den bildade ett läger runt scenen, och i detta läger pågick samtidigt talrika mindre dramer. Det bröts arm, det spelades tärning, det idkades marknad, det spelades annan musik samtidigt, marketenteriet var fullt utvecklat, det kastades barn, en av våra resedeltagare var särskilt kunnig i denna konst, som närmast påminde om de tyska mästerskapen i dvärgkastning, men roligast hade barnen, och det åts överallt och dracks Chang.

När demonerna kom på scenen och skulle ansätta hjälten jublade alla barnen, då blev det verkligt lustigt och spännande, och då och då måste aktörerna se till att scenen inte blev för liten genom den påträngande publiken. Aktörerna bjöds på te av marketenterskor, som aldrig tvekade att kliva omkring mitt på scenen för att hjälpa aktörerna på traven, och även barnen rände understundom omkring på scenen mitt under operans gång.

Det lär finnas nio tibetanska operor som framförs ganska regelbundet av kringfarande aktörer ute på landsbygden, som då uppträder med tält, och ett antal mindre operor som ej hör till den fasta repertoaren. Operorna har en uråldrig tradition och är vanligen byggda på historiska teman från Tibets storhetstid för år sedan.

Nu var den här operaföreställningen ovanligt lyckad. Aktörerna kom bara av sig ibland, och ingen blev för berusad och redlös av Chang. Förra året hade operaföreställningen nästan urartat på grund av Chang, och aktörerna hade nästan inte kunnat genomföra föreställningen på grund av vacklande balans, sludder och redlöshet.

Vi fick även inspektera skolan. För närvarande ägde undervisning rum i en mörk ladugårdsliknande barack med tre klasser och en lärare. Vanligen fick eleverna sitta utanför på marken.

De hade träpennor som de skrev med bläck på en sorts halvgriffeltavlor. Det hela var ytterst primitivt, men barnen fick lära sig läsa, skriva och räkna. Den nya skolan kommer att få åtta klassrum i två våningar, och hälften av eleverna kommer att plockas från landsbygden och andra ställen än Katsel.

Det blir två lärare, som då liksom hela skolbygget avlönas och finansieras av SIDA och skolföreningen, och de fyra huvudämnena blir tibetanska, engelska, kinesiska och matematik.

Skolan i Katsel blir inte någon svensk koloni utan blir helt tibetansk och har som enda ändamål att ge tibetanska barn möjlighet till kunskap och utbildning. Det hela har godkänts av Dalai Lama. SIDA ansvarar dock inte för detta skolprojekt i Tibet. Det är riktigt, att SIDA själv driver många egna projekt i olika länder, men därtill ger SIDA även stöd till enskilda organisationer som driver egna utvecklingsprojekt.

Detta sker genom SEO-byrån. Efter ett rigoröst ansökningsförfarande kan enskilda organisationer eventuellt erhålla ekonomiskt stöd till utvecklingsprojekt som uppfyller SIDA: Skolföreningen har erhållit sådant stöd.

Det är alltså skolföreningen som driver skolprojektet i Tibet med stöd från bl. Det hela är noga reglerat i avtal och en fastställd budget, och det hela kontrolleras av en auktoriserad revisor.

Skulle det kosta mer får föreningen på egen hand skaffa fram pengar, och SIDA ger ingen kompensation för devalvering och inflation. När Sverige devalverade kom således hela detta projekt i svår gungning men kunde genomföras ändå genom oemotståndlig envishet.

Men för att återgå till den speciella konstform som tibetansk opera är, så är den huvudsakliga skillnaden mellan kinesisk och tibetansk opera rent musikalisk. Den tibetanska operan är utpräglat musikalisk, allting sjungs, och de främsta aktörerna har skolat sina röster, de sjunger ut ordentligt, och endast själva texterna är viktigare än musiken.

Närmast liknar den tibetanska operan primitiva kyrkliga "passioner" från europeiskt tal. I den kinesiska operan har både musiken och texten en underordnad betydelse. Den största vikten läggs i stället vid det pantomimiska framförandet, den akrobatiska tekniken samt kostymerna. Utan sin läckert kostymerade akrobatik vore den kinesiska operan helt intetsägande. Musik förekommer, men aktörerna sjunger inte utan jamar och gnäller som kattor och apor.

Det kan förekomma en hel orkester, men den är huvudsakligen till bara för att rassla och smälla och ställa till med oljud.

Den bara ackompagnerar handlingen och är till för att accentuera denna genom ljudeffekter. Dess oväsen är monotont och kan bli öronbedövande. Någon njutbar musikalitet är det knappast frågan om. Hela den så berömda kinesiska operakonsten bärs alltså egentligen bara fram av den tekniskt mycket avancerade akrobatiken och de mycket effektfulla och dramatiska kostymerna. Närmast vad vi kallar teater kommer den kinesiska operan i sin utveckling av pantomimen. Av de två föreställningar vi sedermera såg i Peking var båda sanslöst osammanhängande och saknade både handling, form, logik och konsekvens.

Möjligen hade den senare, "Kaos i paradiset", någon sorts mening som parodi på världsordningen. Då står den tibetanska operan på en betydligt högre nivå genom sin utpräglade musikalitet, sin episka karaktär, sin höga litterära utveckling och sin betydligt friare utformning. Det finns inget utrymme för improvisationer i den kinesiska operan, utan varenda minsta rörelse är nogsamt indrillad.

I den tibetanska operan är allt tillåtet om man bara håller sig inom den litterära och musikaliska ramen. Ganden är kanske det skönast belägna av alla tibetanska kloster. Det ligger högt uppe strax innanför en bergkam som skyddar det, och när man tar sig upp på kammen har man en överväldigande utsikt över hela Lhasafloddalen.

Klostret var ett av Tibets största och det tredje största i världen med munkar och utsattes för den kinesiska kulturrevolutionens mest våldsamma förstörelselusta. Munkar och nunnor som berövats sina kloster tvingades rasera detta kloster sten för sten och bära ner dessa klosterstenar en och en hela vägen ner i dalen.

Större delen av klostret sprängdes av kineserna med dynamit. Allt som de kunde ha användning för, bjälkar, fönsterbågar, byggstenar, och allt vad klostret innehöll, tvingade de tibetanerna till att bära bort därifrån på sina ryggar ner i dalen. Det har blivit en symbol för den kinesiska kulturrevolutionens yttersta förtryck och vanvett. Det återuppbyggs nu långsamt, och för närvarande finns där munkar.

Därmed var vår tältturné på tio nätter till ända, och vi återkom till Lhasa. Jag hade redan längtat tillbaka till Lhasa och till mina affärer där i flera dagar, och när vi kom tillbaka besannades mina aningar: Det viktigaste var att Johannes hade lyckats samla de stridande parterna igen och fått dem ut just till Ganden under några dagars reträtt. Samtalen hade varit givande, och med Kims hjälp hade han till och med åstadkommit ett slags dokumentation av det hela.

Så här lyder min egen sammanfattning av de anförda argumenten:. Mannen från Iran förklarade ur olika synvinklar islams kris i hela världen och vad som var att göra åt saken. Han hävdade för det första att Iran måste inse sina egna politiska och religiösa missgrepp alltsedan revolutionen och gå tillbaka till sakernas tillstånd som de var innan ayatollah Khomeini kallades till makten, om Iran någonsin igen skulle kunna betraktas som en nation bland nationerna.

Han hävdade att denna tillbakagång till anständig status bara var möjlig om Irans hela shiaväsen fullkomligt skrotades. Å andra sidan anklagade han den icke-muslimska världen för orättvis behandling av den muslimska världen. Därvid framhöll han framför allt situationen i Bosnien och kom med mycket hårda anklagelser mot det kristna Serbien, som resten av världen lät förinta en delvis muslimsk nation utan att blinka.

Han hävdade, att om Irans shiaväsen måste genomgå en fullkomlig upplösning, så måste det kommunistiska Serbien göra det också.

På frågor angående situationerna i Kurdistan, Irak, Libyen och Sudan beklagade iraniern framför allt den kurdiska situationen. Han menade, att västvärlden, genom att hålla Turkiet om ryggen och vägra tillåta kurderna en egen stat, därmed drivit kurderna till desperation och till uppkomsten av ett så olyckligt terroristiskt kommunistiskt parti som PKK, som aldrig skulle kunna föra kurdernas sak till någon seger utan bara till tragisk självdestruktivitet.

Beträffande situationerna i Irak, Libyen och Sudan menade han att ingenting kunde försvara regimerna i dessa länder. Överraskande nog ville han även anföra Pakistan och Indonesien till denna oförsvarliga diktaturkategori. Mannen från Turkestan Sinkiang kom med de hårdaste anklagelserna mot Kina. Han menade att kinesernas övergrepp mot Turkestan var värre än övergreppen mot Tibet.

Kina hade använt Turkestan som atombombslaboratorium och därvid för alltid förgiftat stora delar av landet. Han hade den största sympati och medkänsla för Tibet och tibetanernas sak och hävdade att Tibet och Turkestan måste göra gemensam sak mot Kina, då även norra Tibet drabbats av kinesernas totala miljöförstöringsgodtycke med vidsträckta förgiftade landområden och med onaturlig begränsning av de tibetanska nomadernas vandringsområden och boskapsinnehav.

Han jämförde Turkestans och Tibets situation med de nordamerikanska indianernas, som systematiskt berövats land och rörelsefrihet och slutligen utrotats av amerikanerna. Något sådant fick inte hända i Asien men höll icke desto mindre på att hända. Han framhöll även den metodiska kinesiska inplanteringen av kineser i Sinkiang som ett led i Kinas systematiska och beräknande ersättande av folken i Turkestan och Tibet med kineser, som inte hörde hemma i dessa trakter varken etniskt, språkligt, mentalitetsmässigt eller konstitutionsmässigt.

Mannen från Mongoliet följde samma linje och förstärkte denna med att fullkomligt understödja uigurens argument. Han hävdade att kineserna sedan fem sekler tillbaka metodiskt ansträngt sig för att behärska och undertrycka mongolerna. Han gjorde ett intressant historiskt påpekande i att belysa att kineserna själva från början etablerat sin gräns mot mongolernas land i och med byggandet av den kinesiska muren. Norr därom bodde sedan urminnes tider bara mongoler.

Det borde kineserna acceptera, och de borde dra sig tillbaka från Inre Mongoliet till de gränser som de själva med sådant nit från början byggt upp. Mannen från Manchuriet förklarade hela Manchuriets historia och använde detta som argument för sin personliga kapitulation inför Kina. Manchudynastin från Manchuriet hade behärskat hela Kina i tre århundraden och därmed infört mycket manchuriska element i Kina.

Kulturblandningen hade varit naturlig, och den etniska blandningen hade blivit en följd därav. Manchuriets identitetsmässiga utplåning var inte enbart Kinas fel utan framför allt Japans. I dragkampen mellan västerländska, ryska, japanska, koreanska och kinesiska intressen hade det inte blivit någonting kvar åt manchurierna. Det var bara att acceptera att Manchuriet först uppslukats av Japan, och därefter hade Kina frälst det genom att sluka vad som blev över efter Japans grundliga förtäring.

Den slutliga kinesiska avfallsprodukten av Manchuriet hade kineserna sedan döpt om och givit det kinesiska namnet Heilungkiang, liksom de döpt om uigurernas land Turkestan till Sinkiang, den "nya provinsen", som de använde som atombombsprovssprängningsområde. Efter samtalen i Ganden hade dessa fyra män rest hem till sitt. Vi skulle inte få träffa dem mera medan jag, Johannes, Kim, kinesen och tibetanen var kvar i Lhasa. Vi skulle ännu fortsätta samtalen.

Man följer med strömmen. Man lämnar all världslighet bakom sig. Hit når ingen okänslig grym automatisk kinesisk kall överhöghet. Ockupanterna av detta land kan förstöra, men aldrig kan de komma åt. Min huvuduppgift här bland er är att be om ursäkt för mitt folk och för det kommunistiska parti, som så länge det fortsätter ha makten i Kina kommer att fortsätta stinka. Jag är medveten om att min ursäkt inte räcker långt till, och att den kan förefalla klumpig, men jag vill gärna anknyta till vår vän från Iran och hans argument.

Fler och fler medborgare i Kina idag börjar inse att den enda vägen mot en dräglig politisk framtid är att inse och erkänna de egna misstagen. Kinas katastrofala misstag var kulturrevolutionen, som i sin tur var ett resultat av kommunismens beklagliga maktövertagande i Kina.

Denna tragedi var i sin tur ett resultat av talets kriser med Kuomintangpartiets uppsplittring och Japans förödande aggressioner mot Kina. På talet höll Kina på att bli en upplyst demokrati, som Indien är idag, under doktor Sun-Yat-Sens kompetenta ledning. Att denna demokratiska process misslyckades genom hans efterföljare Chang-Kai-Shek och Mao Zedong och deras inbördeskrig jämte Japans förödande krig mot Kina är Kinas stora tragedi under talet.

Alla efterföljande tragedier inklusive Tibets, Sinkiangs och Manchuriets är direkta följder därav. Emellertid hade åtminstone kulturrevolutionen kunnat undvikas. Kina hade kunnat uppfylla sina konstruktiva löften mot Tibet under talet.

I stället valde Kina att våga det vanvettiga försöket att utplåna Tibets kultur, ett försök som var lika dödfött som vanvettigt och som i praktiken blev Kinas kommunistiska partis bankruttförklaring och självmords-återvändsgränd, genom att Kina även försökte utplåna buddhismen i hela Kina.

Revolutionen i Kina hade kunnat styras i en konstruktiv riktning, men partiet valde att i stället styra det i destruktiv riktning. Kinas fall var därmed oundvikligt. Det har pågått i ett antal år. Marknadsekonomin är dödsstöten mot ett centralstyrt och förenat Kina, och genom massmedias och särskilt televisionens inflytande blir det omöjligt att vända tillbaka.

Kina kommer att gå samma öde till mötes som Sovjetunionen. Därom är jag och de flesta kinesiska upplysta medborgare övertygade.

Därmed vill jag vända mig från Kinas inre angelägenheter och mot våra vänners argument från de autonoma regionerna. Jag förnekar inte att våra vänner från Tibet, Sinkiang och Mongoliet har rätt. Men antag att Kina lämnade Tibet och Sinkiang. Vad skulle då Tibet få i stället? Landets gränser skulle öppnas för ett fullkomligt hänsynslöst kapitalistiskt utnyttjandesystem.

Autostrador skulle dras kors och tvärs genom landet, klostren skulle bli turistindustrier med cirkusjippon, hamburgerbarer skulle öppnas i varje gathörn i Lhasa, staden skulle drunkna i trafik och avgaser, bordeller och kriminalitet skulle få insteg, och det skulle bli dödsstöten för tibetansk kultur.

Vore det bättre än dagens ändå ganska måttfulla kinesiska kontroll av situationen? Och vad skulle Sinkiang få i stället?

Det skulle bli islamsk revolution där med samma inbördeskrig och anarkiresultat som i Afghanistan, Tadjikistan och Iran. Det skulle kanske bli en islamsk terrorregering utan kontroll över alla blodbad som skulle äga rum. Vore det bättre än Kinas ändå ganska nyktra sekulära behärskande av situationen? Vår vän från Mongoliet har helt rätt i att den naturliga skiljemuren mellan våra båda folk är den kinesiska muren. Kina har själv byggt den för att utestänga mongolerna från Kina. Jag har inga argument att bemöta vår vän från Mongoliet med.

Kinas förtryck av Mongoliet bottnar i att mongolerna har varit det enda folk som Kina har fruktat då endast mongolerna någonsin hotat Kina innan Japan blev en stormakt. Därför har Kina alltid velat gardera sig mot mongolerna från uppförandet av den kinesiska muren till idag. Jag kan inte försvara Kina mot Mongoliet. Jag kan bara förklara varför Kina föredragit att hålla Mongoliet instängt som en ande i flaskan framför att släppa ut dessa förfärliga tartarer. Ni kan trösta er med att det troligen inte kommer att gå bättre för Kina i framtiden.

Marknadsekonomin kommer att öppna dörrarna för alla lössläppta kapitalistdemoner, av vilka de farligaste är Japan, Amerika, droger, kriminalitet, prostitution och aids. Mest av dessa fruktar jag Japan, som redan förut visat sig kunna ställa till med obotliga skador för Kina.

Därmed ber jag att få tacka för att ni har velat lyssna på mig och särskilt vår vän mr Westerberg för att han organiserat detta intressanta möte. Vi har träffats på demokratisk basis, och bara våra vänner muslimerna har betett sig odemokratiskt genom att ta illa vid sig för att man uttryckt sina åsikter. Som förnuftig buddhist har jag aldrig kunnat acceptera islams intoleranta ensidighet, som måste resultera i vanvettiga diktaturer som ayatollah Khomeinis, Saddam Husseins, överste Khadaffis och andra liknande.

Liksom jag tar avstånd från Kinas kommunistiska parti tar jag avstånd från islam, då båda stinker lika mycket. Tack för att ni i denna kinesiska konferens även ville lyssna på Kina. Denna kines var av gammal mandarinfamilj från Kanton.

Jag har aldrig fått veta hans verkliga namn, han har alltid refererats till som doktor Sun, och han vill själv av försiktighetsskäl inte kalla sig något annat, men det bestående intrycket av honom var av klok och vördnadsvärd respektabilitet, ett intryck som bara förstärktes ju mer jag fick uppleva av honom. Som indisk buddhist yttrade sig Kim kanske fränare än någon annan mot Kina:. Om det hade funnits fler kineser som vår lärde vän från Kanton vid inflytelserika poster hade vi säkert sluppit det kinesiska bekymret.

Vi har nu i dagar fått lyssna till dessa kinesiska argument om hur Kina har hjälpt Tibet med vägar och sjukhus, välfärd och industrialisering med mera sådan skit "all that junk" medan samtidigt alla kulturrevolutionens fasor skriker i grälla färger och outplånliga historiska katastrofrester från varje heligt kloster och tempel i Tibet. Jag måste få precisera vari det kinesiska brottet egentligen består. Tibet var känt för resten av världen som hemmet för all mystik.

Det var ett dimomhöljt ouppnåeligt religiöst centrum utan motstycke, vars helighet var så legendomsusad och högstämd, att det verkade lika totalt oåtkomligt som den största av alla religiösa lockelser. Just denna mystik, som var Tibets hela väsen, ägnade sig kineserna åt att metodiskt och avsiktligt bryta ner sten för sten och avliva. Det hela var ett överlagt mord på en annan nation.

Man kan bara jämföra detta med spanjorernas utplåning av Inkariket i Peru och kanske med tyskarnas hantering av Polen, men det är endast tyskarnas försök till utplåning av judarna som överträffar Kinas brott mot Tibet. Detta brott kan aldrig sonas, om inte Tibet får bli självständigt jämte det lika misshandlade Turkestan, och om inte Kinas kommunistparti upphör att existera. Ett led i Kinas metodiska utplåning av Tibet som nation var stängningen av gränserna söderut mot Indien. Vi har under dessa dagar fått höra många intressanta historiska argument.

Jag vill också komma med ett. All asiatisk civilisation har kommit från Indien. Där föddes hinduismen och buddhismen, och denna indiska buddhism spred sig till Bortre Indien och Kina och Japan och är ännu idag den mest civiliserande kraften i hela östra Asien. Kinas stängning av gränsen mot Indien var för Tibet en strypning av Tibets andliga pulsåder och ett kapande av ett fosters navelsträng i livmodern.

Av alla kinesiska brott mot Tibet var detta det kanske grymmaste och mest utstuderat onda. Tibet hör kulturellt ihop med Indien och inte med Kina. Indien har alltid tillfört Tibet positiva andliga stimulanser och ledare, men allt vad Kina har givit Tibet är förtryck och förtryckare. Vår lärde vän från Kanton försökte måla upp fasorna med ett Tibet och ett Turkestan utan kinesiskt beskydd, som då fullständigt skulle vara blottställda för kapitalistisk utsugning och exploatering med hamburgerbarer, bordeller, kriminalitet, droger och aids överallt.

Utan att försvara turismen vill jag då fråga Kina om inte detta utsugit och exploaterat Tibet med rovdrift i alla dess skogar med miljökatastrofer och ökenutbredning som resultat utom utrotning av många arter vilda djur? Innebär inte Kinas eliminering av andra utländska exploaterande krafter att Kina försäkrat sig om ett monopol i hela Tibet, som möjliggör för Kina att kunna ta vad som helst i form av mineraler, guld och uran därifrån utan att ens behöva betala för det?

Därmed har vi inte berört Kinas utnyttjande av Tibet som kärnvapendepå för långskjutande missiler, ett faktum som är lika viktigt att framhålla som utnyttjandet av Sinkiang, förlåt, Turkestan, som provsprängningsområde för kinesiska kärnvapen utan att Turkestans folk fått ge någon tillåtelse därtill. Kort sagt, vår värde vän från Kanton, allt vad ni säger är skitprat "bullshit". Tibet har ingenting att vara Kina tacksamt för medan kontakten med Indien, Nepal och Bhutan är livsviktig för Tibets andliga existens och liv.

Därför måste vi inför världen insistera på att alla pass och vägar mellan Tibet och Indien öppnas och får förbli öppna utan restriktioner och helst även utan kontroll. Det är egentligen bara naturliga handelsvägar det är frågan om, som helt onaturligt har blockerats av Kina. Dessa argument behagade Johannes mycket, som ofta haft svårighet att resa i Himalaya på grund av besvärliga kinesiska byråkrater och formaliteter. Även Kim hade haft svårigheter men klarat sig, då han kunde nepalesiska och kunde gälla för en nepales.

Tibetanen yttrade sig minst av alla. Han lyssnade mycket uppmärksamt men ville inte ge sig in på några debatter eller besvara ledande frågor. Det var först när kinesen lämnat oss som han slutligen i förtroende vände sig öppenhjärtligt till främst Johannes och mig och överraskade oss med följande bön:. Jag kan varken försvara den kinesiska överhetens sak eller den tibetanska saken.

I stället vill jag rikta en bön till er västerlänningar. Det är från er initiativen kommer i den värld som idag är, och det är därför bara ni som kan göra någonting åt saken. Men i Tibet och i det tibetanska livet är det bara en enda sak som någonsin har fungerat, och det är böner. Därför vill jag be er att be för oss. Tänk på oss och bed för oss, och sprid detta budskap ut över världen.

Tanken är det mäktigaste som finns, och tankens renaste manifestation är bönen. Naturligtvis finns det skillnad på böner och böner; sådana böner som ber om pengar och makt är mera värdelösa än dasspapper och avföring, men en bön som ber för andras sak, som är konstruktiv och menar väl, som har en ärlig och god avsikt och som är väl övertänkt, är mäktigare än någon politisk handling i världen.

Genom den goda bönen kommer vi som närmast den yttersta andligheten och den högsta upplysningen, och det finns kanske ingen högre och ädlare strävan vid sidan av den inre meditationen. Men till och med meditationen kan vara mera egoistisk än den sanna bönen.

... Förekommer korruption i myndigheter och statliga bolag? Hon blev därmed landets tredje första dam. Jag sade ingenting, men Johannes började klokt nog försöka utrannsaka motivet till ett sådant förslag. It is an honour for me to be in the company of the professional men and women who are dedicated to keeping our streets and our neighbourhoods safe for families right across this country. Här drack jag också veckans godaste öl; Murphys red ale. Kineserna betraktar det tibetanska munkväsendet som roten till allt tibetanskt motstånd mot kineserna, men de inser inte att de själva är skyldiga till att ha skapat detta envisa motstånd genom sina metoder. Publiceringen av bilderna uppskattades av det stora antal som erhöll 50 dollar per korrekt identifiering, men marijuanareaktionärerna var mindre positiva.

JÖNKÖPING GAY ESCORT SVERIGE ESKORT

Nato innehåller omvandlande hits som War, Final countdown, In the army now, Dogs of war, In the year mm. Vi var i god tid, och var nästan ensamma. Polisen har inlett en stor satsning på att förebygga, utreda och klara upp fler så kallade mängdbrott. Borgmästaren var tibetan och mycket hjärtlig och visste inte hur länge han skulle få fortsätta vara borgmästare. Som besökare på samtycker du till användandet av s.

Kinky eskort homosexuell erotik massage